WPMAILMSMTP Energia odnawialna,Poradniki,Wiedza Odnawialne źródła energii – Polska

Odnawialne źródła energii – Polska

Odnawialne źródła energii – Polska post thumbnail image

Odnawialne źródła energii – Prawo Unii Europejskiej i Polska.

Farma fotowoltaiki Zdjęcie autorstwa Kelly Lacy z Pexels

Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę i Cypr do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Celem tej dyrektywy jest osiągnięcie w Unii Europejskiej 20-proc. udziału energii odnawialnej do 2020 r. I powinna być ona wdrożona przez kraje członkowskie do 5 grudnia 2010 r.

Kary a Polskie prawo.

KE zaproponowała dla Polski dzienną karę ponad 133 tys. euro, płatną od wyroku do wdrożenia przepisów UE.

Kara jednak musi być wypłacona tylko wówczas, gdy wyrok wyda Trybunał Sprawiedliwości UE. Jeśli Polska zatwierdzi krajowe prawo, które rzeczywiście wdroży tą dyrektywę, wtedy Polska może uniknąć kary.

Przedstawione dotąd przez Polskę przepisy nie wdrażają zasadniczych elementów dyrektywy. Polska w najbliższym czasie musi przedstawić nowe prawo i wdrożyć najważniejsze cele tej dyrektywy.

Polskie akty prawne nie przekonują TŚ UE.

Chociaż Polska i Cypr zgłosiły kilka aktów prawnych, Komisja uznała, że żaden z nich nie stanowi „znaczącego środka wdrażania zapisów dyrektywy o odnawialnych źródłach energii”. Niektóre ze zgłoszonych przez Polskę przepisów były stare, czyli uchwalone przed datą wejścia w życie dyrektywy.

Unia Europejska jest zdeterminowana, by osiągnąć cele energetyczne i klimatyczne do 2020 r. By to osiągnąć, niezbędne jest egzekwowanie przepisów dotyczących energii odnawialnej we wszystkich krajach członkowskich. Źródła odnawialne są odpowiedzią na globalne zmiany klimatyczne, wzrost gospodarczy w Europie oraz w kwestii bezpieczeństwa dostaw. Jednym słowem są niezbędne w dzisiejszych czasach.

Słońce, wiatr i fale zamienić w energię.

Przypomnijmy, że energia odnawialna to energia uzyskiwana z innych źródeł niż zasoby ziemi. Należą do nich gaz, węgiel czy ropa. Energia odnawialna jest całkowicie ekologiczna i wykorzystuje naturalne warunki atmosferyczne lub geologiczne Ziemi. Powstaje tylko i wyłącznie dzięki zjawiskom naturalnym, takim jak wiatr, słońce, fale morskie czy ciepło ziemi. Odnawialnym źródłem energii są choćby farmy wiatrowe. Wiatr nigdy się nie wyczerpie i nie szpeci krajobrazu tak jak dymiące kominy. Wiatraki nie zanieczyszczają również powietrza. Szacuje się, że w niedługim czasie, może zabraknąć surowców nieodnawialnych i wówczas energia odnawialna będzie jedynym źródłem energii na Ziemi. Zatem panowie posłowie warto pomyśleć o stosownych ustawach aby odnawialnych źródeł energii było więcej niż obecnie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Post